Skip navigation

Hello Client Hello Sensor Standard

Description:

Standard Hello_Client Hello_Sensor Pairing

 

1.  Show standard pairing

2.  Show correct Pairing key

3.  Show incorrect Pairing key.

Comments