1 Reply Latest reply on Mar 6, 2018 7:00 AM by SudheeshK_26

    Does S29GL512 have sample  the  mikroc code

      S29GL512 verilerini yazmak için CE WE OE RESET pin durumlarını nasıl ayarlamalıyım?

      CE WE OE RESET pin durumlarını S29GL512 verilerini okumak için nasıl ayarlamalıyım?