0 Replies Latest reply on Jan 23, 2018 5:44 AM by smsnelektronik_3099136

    Does S29GL512 have sample  the  mikroc code

    smsnelektronik_3099136

      S29GL512 verilerini yazmak için CE WE OE RESET pin durumlarını nasıl ayarlamalıyım?

      CE WE OE RESET pin durumlarını S29GL512 verilerini okumak için nasıl ayarlamalıyım?