1 Reply Latest reply on Mar 6, 2018 7:00 AM by SudheeshK_26

    Does S29GL512 have sample  the  mikroc code

    smsnelektronik_3099136

      S29GL512 verilerini yazmak için CE WE OE RESET pin durumlarını nasıl ayarlamalıyım?

      CE WE OE RESET pin durumlarını S29GL512 verilerini okumak için nasıl ayarlamalıyım?